הפרעות אכילה לא מוגדרות

הכוונה של הפרעות אכילה לא מוגדרות היא בעצם הפרעות אכילה שונות ונוספות מעבר להפרעות אכילה המוכרות (אנורקסיה בולימיה ועוד) אך התסמינים להפרעות אכילה אלה הם דומים לתסמינים של הפרעות אכילה מוכרות יותר אך ההבדל הוא שבהפרעות אכילה לא מוגדרות חסר אחד מהתסמינים על מנת להגדיר אותן כהפרעות אכילה ספציפיות.

אף על פי שאנורקסיה ובולימיה מוגדרות כהפרעות אכילה ספציפיות ומוגדרות קיימות עוד שלל הפרעות אכילה שאינן מאובחנות כבולימיה או אנורקסיה אך הן אכן הפרעות אכילה (אבל לא יוגדרו כאנורקסיה או בולימיה בגלל שחסר אחד מהתסמינים על מנת להגדיר את ההפרעה בשמה) הפרעות אכילה לא מוגדרות:

  1. מצב בו לסובלת מהפרעות אכילה אלה יש את כל התסמינים אבל הוסת החודשית שלה לא הפסיקה (דומה להפרעות אכילה מסוג אנורקסיה)
  2. מצב בו כל התסמינים של הפרעות אכילה קיימים אצל החולה אך אף על פי שהחולה הוריד הרבה מאוד ממשקל גופו הוא עדיין מוגדר כמשקל תקין ושאינו מסכן את האדם (דומה להפרעות אכילה מסוג אנורקסיה)
  3. מקרה בו כל התסמינים של הפרעות אכילה קיימים מלבד המודעות העצמית של החולה, כלומר, החולה יודע שהוא נמצא במשקל שמסכן אותו ויודע עד כמה הוא רזה (דומה להפרעות אכילה מסוג אנורקסיה)
  4. מצבים בהם כל התסמינים להפרעות אכילה ישנם, אבל בולמוסי האכילה ושלב הטיהור מתבצעים בתדירות שמתחת לפעמיים בשבוע (דומה להפרעות אכילה מסוג בולימיה)
  5. כל התסמינים להפרעות אכילה קיימים אבל הם לא קיימים תקופה "ארוכה מספיק" (דומה להפרעות אכילה מסוג בולימיה, דומה להפרעות אכילה מסוג אנורקסיה)
  6. מצבים בהם אדם מסוים לועס כמות גדולה מאוד של אוכל ואחר כך יורק אותו אל מחוץ לגוף, כלומר ללא פעולת הבליעה על מנת לא להשמין מהאוכל שהוא הכניס לפה (דומה להפרעות אכילה מסוג בולימיה או להפרעות אכילה מסוג אנורקסיה)

משמע, מרבית האנשים שסובלים מהפרעות אכילה יאובחנו כהפרעות אכילה לא מוגדרות והפרעות אלה עשויות להכיל כל אחד מהסממנים השונים המוכרים בהפרעות אכילה שונות.