הפרעות אכילה בולמוסיות

בין שאר הפרעות אכילה שאינן מוגדרות קיימות הפרעות אכילה בולמוסיות שעם הזמן תופסות תאוצה וקיימת צמיחה אדירה בהפרעות אכילה מסוג זה בקרב אוכלוסיית העולם.

התסמינים להפרעות אכילה בולמוסיות הינם:

1.                   בולמוסים חוזרים של אכילה- הפרעות אכילה בולמוסיות מאופיינות כך: האדם אוכל מהר מאוד, האדם אוכל הרבה מאוד, האדם מרגיש וממשיך לאבד שליטה על המצב ועל המזון במהלך בולמוסי האכילה של הפרעות אכילה אלה.

2.                   בולמוסי האכילה בהפרעות אכילה בולמוסיות יאופיינו כך: האדם יאכל מהר יותר, האדם יאכל עד מצב של אפס מקום וחוסר נוחות, האדם יאכל כמות גדולה בהרבה ממה שהוא מסוגל להכיל, האדם לא ירגיש רעב לפני או אחרי בולמוסי אכילה של הפרעות אכילה בולמוסיות, האדם יאכל תמיד לבד בגלל שהוא יתבייש בכמויות שאוכל שהגוף שלו מסוגל להכיל, האדם יגעל מעצמו יהיה בדיכאון וירגיש אשם אחרי הפרעות אכילה בולמוסיות.

3.                   אדם הסובל מ הפרעות אכילה מסוג הפרעות אכילה בולמוסיות יהיה בחרדות בנושא בולמוסי האכילה בפרט ואוכל בכלל.

4.                   אדם הסובל מהפרעות אכילה בולמוסיות יחווה בולמוסי אכילה שיתקיימו בערך שתי פעמים במהלך שבוע אחד ויחזור חלילה במשך מאה ושמונים ימים!

5.                   בני אדם הסובלים מהפרעות אכילה בולמוסיות בניגוד להפרעות אכילה אחרות לדוגמת בולימיה, לא ינסה לטהר את הגוף שלו לאחר בולמוסי האכילה ולא יפצה את עצמו על הטירוף בשום צורה, לא שריפת שומנים, לא הקאה מכוונת ולא חומרים משלשלים או משתנים כמו בהפרעות אכילה אחרות.