רקע כללי

הפרעות אכילה שונות נראות בעיננו כהפרעות פסיכוטיות אבל בעצם הסיבות האמיתיות להפרעות אכילה כאלה ואחרות הן חברתיות או על בסיס נפשי ורגשי ולא פסיכוטי, יתרה מכך עבור בני אדם שונים הנתון הפיזיולוגי שלו כלומר, המראה שלו יחשוף אותו מהר יותר להתחלת תופעות של הפרעות אכילה כאלה ואחרות.

סיבות רבות גוררות כמות גדולה של בני אדם ברחבי העולם להגיע למצב בו מתפתחות אצלם הפרעות אכילה שונות, התפתחותן של הפרעות אכילה אלה תשתנה מאדם לאדם וברוב במקרים שנלמדו ונחקרו נראה כי לראות הפרעות אכילה שונות חושפות תסביכים רבים.

על מנת להבין את נושא הפרעות אכילה לעומק ולהבין מה הגורמים הסיבות או המניעים לקיום הפרעות אכילה אלה נחלק את הסיבות לארבעה נושאים עיקריים: סיבות מתחום הרגש או התחום הפסיכולוגי הגורמות להפרעות אכילה, סיבות מתחום המשפחתי הגורמות להפרעות אכילה שונות, סיבות מהתחום החברתי והמדיה התקשורתית הגורמות להפרעות אכילה שונות וסיבות פיזיות הגורמות להפרעות אכילה שונות.

פורסם בקטגוריה הסיבות להתפתחותם של הפרעות אכילה שונות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.